slup og slupkor
 
Startside
præsentation
arrangementer
aktuelt
slup og slupkor
Kabysrygtet
Adoptionsskib
Links

 

Startside | præsentation | arrangementer | aktuelt | slup og slupkor | Kabysrygtet | Adoptionsskib | Links

    Læs her om den gamle tradition med at sejle Sluppen gennem byens   
    gader hvert år Fastelavns-mandag, - samt om foreningens Slup-kor.   

Henvendelser vedrørende optræden af Slup-koret
rettes til korets leder:
Uwe Weissfeld
Krokusvej 13,
8400 Ebeltoft
Tlf. 86 34 65 20
e-mail: weissfeld@mail.dk


Navngivningen af Marineforeningens nye slup.

                            Da Marineforeningen i 1973 genoplivede den gamle, maritime tradition med at sejle Sluppen        
                                  gennem byens gader Fastelavns-mandag, fik man af fiskerne på havnen foræret en gammel
                                  bundgarnsjolle til brug herfor.
                                  Ved sejladsen sidste år måtte man se i øjnene, at båden ikke ville kunne holde til en sejlads mere.
                                  Den nåede altså at tjene foreningen i 35 år.
                                  Fem mand af foreningens medlemmer gik derfor i efteråret 2008 i gang med at bygge en helt ny slup.
                                  Den er nu færdigbygget og lørdag den 24. januar kunne de så overdrage den til foreningen, og ved
                                  en lille festivitas i gården ved Marinestuen blev den på behørig vis navngivet.                                
                                  Indledningsvis takkede bestyrelsens ansvarlige for foreningens fartøjer, Erich Franzen, der også har 
                                  været ”tovholder” ved bygningen af den nye slup, de øvrige medvirkende for indsatsen, ligesom han
                                  rettede en tak til de sponsorer, der også har bidraget til, at resultatet er opnået, hvorefter han
                                  overdrog Sluppen til foreningen.
                                  I sin takketale gav Marineforeningens formand, Jørgen Brøgger, blandt andet et kort rids af Slup-
                                  sejladsens historie, der ifølge optegnelser fra Handels- & Søfartsmuséet på Kronborg alene her i
                                  Ebeltoft strækker sig mindst 250 år tilbage i tiden, ligesom han naturligvis rettede en stor tak til
                                  gasterne bag opbygningen. ”En stabelafløbning og en navngivning er altid en stor dag for et rederi,
                                  det er det også for Marineforeningen i dag. Men det er også en stor dag, fordi vi ved nu at have
                                  sikret fortsættelsen af denne gamle, maritime tradition er med til at manifestere og fastholde
                                  Ebeltofts ry og status som historisk søkøbstad” sluttede han.
                                  Navngivningen foretoges af foreningens næstformand, Vickie Skov Hansen, der med et velrettet
                                  sabelhug slog proppen af en flaske champagne og lod de ædle dråber flyde ud over stævnen idet hun
                                  sagde: ”Jeg døber dig ”Sluppen II af Ebeltoft” og håber, at held og lykke må følge dig på dine
                                  farefulde sejladser Fastelavns-mandag de kommende mange år”.
                                  Foreningen var herefter vært ved en forfriskning, formanden udbragte et 3-foldigt leve for Sluppen
                                  og de gaster, der havde bygget den – behørigt fulgt af ”det obligatoriske” ”Torskehylet fra
                                  Ebeltoft Vig" og der blev skålet for det fornemme resultat.
                                  De gaster, der har stået for bygningen af den nye slup er: Erich Franzen, Kurt Nielsen, Ole Thoudal, 
                                  Bo Pedersen og Lauge Christiansen.